Andreas Björk

Är Agilt applicerbart i alla organisationer? (SV)

Ja, de Agila värderingarna och principerna är applicerbara i en klar majoritet av alla organisationer. Sedan vilka verktyg och ramverk man väljer att använda varierar efter organisationens behov och förutsättningar.  Häng med i den här föreläsningen och lär dig grunderna i de agila värderingar och principerna samt få konkreta tips hur du kommer igång med agilitet. Det vi går igenom under föreläsningen:

  • Agila värderingar och principer - Vad betyder de i praktiken?
  • Tre exempel på Agila implementationer utanför IT-sektorn.
  • Hur kan du ta dina första steg mot agilititet redan idag?
  • Scrum, Kanban och SAFe - En inblick i de vanligaste ramverken.

Om Andreas

Sedan våren 2020 är Andreas egenföretagare som brinner för att hjälpa företag och team att bli bättre genom ledarskap, kommunikation och förbättrade arbetssätt. Den gemensamma nämnaren i Andreas positioner de senaste åren är ledarskap, organisationstillväxt, agilt och produktutveckling. De agila värderingar och principerna har varit en viktig hörnsten i att skapa Andreas syn på hur man lyckas med ledarskap och att skapa en atmosfär som får det bästa ur individerna. För Andreas är det individen och teamet som är i centrum för för att lyckas uppnå de visioner och mål som är framför oss.