Daniela Forsgård

Agil affärsstyrning i osäkra tider

I denna session får ni bekanta er med modern affärsstyrning som bygger på Agila principer, där budget hör till det förgångna och vi säger välkommen till rullande aktivitetsplanering och prognostisering (QRP/QRF). I rådande osäkra Covid-19 tider är flexibilitet och snabbhet ledord – det är i dessa tider som denna metod verkligen visar sina fördelar och kan hjälpa och skapa en bättre bild av framtiden. Teori varvas med praktiska exempel av Daniela Forsgård (CFO Optinova Group) som i över 10 år, för internationella bolag, arbetat i ledande ställning enligt dessa principer.


Om Daniela

Daniela Forsgård har i över 10 år, för internationella bolag, arbetat i ledande ställning enligt Agila affärsstyrningsprinciper. Idag är Daniela CFO för det globala Optinova Group som tillverkar avancerade plastslangar för medicinsk och industriell utrustning, där hon har fortsatt att utveckla bolagets arbetssätt inom området.
Daniela introducerade ämnet på Agile Island 2018 och kompletterar denna gång med nya praktiska erfarenheter.