Karin Camnert

Lean-Agilt utanför IT: om ledarskap, strukturer, lärande och team

I det här talet delar jag med mig av erfarenheter kring hur komplexa förutsättningar kräver idogt arbete med att bygga en amöba-lik företagskultur, starka team och strukturer för snabbt lärande.

 Med avstamp i min bakgrund inom utbildningssektorn ger jag praktisk inblick och konkreta exempel på hur värderingar och principer för lättrörligt och värdefokuserat arbete kan tillämpas i stort och smått utanför IT.

 Trycket på dokumentation och rapportering, systematik och planering är hårt i många verksamheter, samtidigt som vardagen är långt ifrån förutsägbar och inte taktar efter myndighetskrav. Ständigt nya direktiv och granskningstryck ska gå ihop med kvalitet i själva kärnverksamheten och en schysst arbetssituation för personalen. Hur får man ihop det ”på golvet”, till en välfungerande verksamhet


Om Karin

Med hemvist i en entreprenöriellt driven resursskola trimmades jag under många år till en lean-agil ledare - utan att jag visste om det. Vi gjorde rätt och slätt det vi behövde för att hålla ett konstant fokus på värdeskapande. 

Som verksamhetsutvecklare och agil coach är detta en erfarenhet som präglar det jag gör: att verka för enkelhet utan att tappa djup. Människor och människors upplevelse står alltid i fokus.