Roberto Citterio

Att införa Lean och Agil ledarskapsfilosofi i egen verksamhet

Står du också inför en situation då du ska implementera ett Agilt och Leant arbetssätt i din egen verksamhet? Då kan denna session bidra med ett praktiskt perspektiv förankrad i forskning.

Många har erfarit att när de ska införa ett Leant eller Agilt arbetssätt har de inte fått den effekt de förväntade sig i. Kanske till och med så att det hela misslyckades. Forskning pekar på att en möjlig orsak till detta är att man börjar med att införa Lean och Agila verktyg och metoder direkt utan att först ha bottnat i en Lean och Agil ledarskapsfilosofi på alla nivåer: från högsta ledning till första linjens chef.

Men hur gör man?

I den här sessionen presenteras ett exempel på hur en Lean och Agil ledarskapsfilosofi implementerades på en avdelning i Malmö, vars syfte är att stödja alla stadens förskolor och skolor i deras utveckling utifrån varje skolas behov. Organiseringen bygger på en beställar-utförarlogik, vilket sätter stort fokus på anpassningsbarhet. I presentationen blandas teori och praktik med fokus på ledarhandlingar som främst bygger på ledarskapsmodeller du finner i boken LedarStegen. Efter presentationen ska du på ett enkelt sätt direkt kunna applicera det du lärt under sessionen.


Om Roberto Citterio

Har mångårig erfarenhet av att leda skolor både på rektorsnivå och på förvaltningsavdelningschefsnivå. Som ledare har Roberto ingått i förvaltningsledningar som både ansvarat för en hel stadsdel, vilken inkluderade många verksamhetssektorer som ”Vård och Omsorg”, ”Individ och Familj”, ”Fritid och Kultur”, ”Förskola/skola”, och i fackförvaltningar med ansvar för en större stads grundskolor. 2008 tilldelades han utmärkelsen ”Bästa rektor” i Malmö utsedd av ”Malmös unga”.