Susanne Norberg

Utveckla genom att förenkla - ”Det ska vara lätt att göra rätt” (SV)

Om mottagarna av myndighetskrav förstår innebörden och myndigheten försöker hjälpa företagen att göra rätt. Ja, då uteblir inte effekterna! Arbetet på myndigheten blir roligare och effektivare och förbättringarna hos företagen större!

Detta arbetssätt är bygger på att ändra värderingarna/attityder inom myndigheten och arbetssättet är applicerbara inom snart sagt alla myndigheter. Vilka verktyg och angreppssätt man väljer att använda varierar efter organisationens behov och förutsättningar. Häng med i den här föreläsningen och lär dig hur man kan utveckla genom att samt få konkreta tips hur du kommer igång med utvecklingsarbetet. Det vi går igenom under föreläsningen:

  • Varför?
  • Vilka verktyg är användbara?
  • Hur börjar man?
  • Hur får man resultat?

Om Susanne Norberg

Susanne är myndighetschef inom Bygg- och miljö och har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv inom myndigheten. Hon är engagerad för att ”göra det lätt att göra lätt” för företag och privatpersoner. Detta görs på ett strukturerat sätt genom dialog, kommunikation och förbättrade arbetssätt.

Erfarenheten visar att man utvecklar verksamheten genom att förenkla och underlätta, men också att man hjälper företagen att utvecklas på ett positivt sätt.  Att arbeta aktivt med attityder, information, dialog och värderingar är principerna som varit viktiga i det förändringsarbete som har inletts.