Britt Lundberg

Vilka kvaliteter ska jag utveckla för att bli mer agil?

(This presentation is in Swedish)

Ju mer utmanande komplexa situationer vi befinner oss i desto viktigare är det att vi utvecklas som vuxna. För att lösa svåra dilemman behöver vi kunna se fler perspektiv. De framgångsrika är de som snabbast uppfattar marknadens och intressenternas behov och signaler och som dessutom kan agera efter behoven. Med nya agila sätt att leda och styra följer ett ledarskap som inte riktigt känns igen i de traditionella ledarutbildningarna. Det här gäller de flesta organisationer och branscher idag. Hur kan vi växa som vuxna? Hur kan vi använda ledarutvecklingen för att bli mer framgångsrika? På vilket sätt hänger agilitet och  vuxenutveckling ihop?

 

Leadership Agility; framgångsrikt ledarskap i en komplex och snabbrörlig värld. Bill Joiner och Stephen Josephs fann efter flera års forskning att det finns en överraskande stark korrelation mellan resultat/effektivitet och utvecklad förmåga att vara agil i sitt ledarskap. Forskningen visade också att agila organisationer har betydligt bättre affärsresultat och att organisationer med högt utvecklad agil förmåga har tydliga konkurrensfördelar som leder till högre lönsamhet.

 

Forskning visar att de ledare som lyckas bäst med förändring också har en hög nivå av vuxenutveckling. De har med andra ord utvecklat sin förmåga att förstå sig själv och andra, men även att hantera komplexa situationer. Det är inte bara barn och ungdomar som växer och utvecklas. Även om vi är vuxna så blir vi aldrig färdiga. Vi kan alltid utvecklas.

 

Workshopen ger dig en inblick i vilka färdigheter och kvaliteter som du kan utveckla om du vill  agera mer agilt. Vi kommer också att tillsammans exemplifiera med  olika  situationer och exempel för att få teorin så konkret som möjligt.

 


Britt Lundberg

Britt Lundberg, Gaia Leadership, är organisations- och ledarskapskonsult och  professionell coach. Britt har jobbat i över 30 år med människor både som lärare, tjänsteman och i högsta politiska ledningen både lokalt och internationellt. Britt har en passion i att lyfta människor, företag och organisationer till en ny nivå. Hon har en gedigen ledarerfarenhet och stor erfarenhet av att hantera komplexa och utmanande situationer. Britt är pedagog och har fördjupat sig i ledarskap och coaching med ett särskilt intresse för Leadership Agility och vuxenutveckling.

 

(This presentation is in Swedish)