Christian Landgren

Datorisering vs digitalisering - Gapet mellan den gamla och den nya världen

(This presentation is in Swedish)

Christian Landgren är förälder och utvecklare och när han tröttnade på att den skolplattform som Stockholms stad använder fungerade dåligt, programmerade han en egen app under julledigheten. Kommunen tycker att tanken är god, men processen har kantats av en hel del problematik. Christian Landgren kommer att berätta om resan med Öppna Skolplattformen som en illustration på skillnaden mellan de två världar vi har idag - datoriseringen vs digitaliseringen. Han kommer också att tala om öppen källkod, agilt ledarskap och varför alla GD:ar och VD:ar måste förstå vad ett API är för att förstå samhället.


Christian Landgren

Christian Landgren, VD och grundare av Iteam sedan 1995. En av Sveriges bästa programmerare enligt IDG, tech-entreprenör och rådgivare till regeringen i digitala frågor. Grundare av Öppna Skolplattformen. TEDx talare och en av Sveriges tyngsta opinionsbildare inom digitalisering enligt Dagens Opinion.