Yassal Sundman

Distansarbete - Agila arbetssätt post pandemi

Yassal Sundman har mångårig erfarenhet inom agila principer i en rad olika branscher. I denna session beskriver hon hur det "nya normala" kommer påverka och utmana traditionella arbetsmetoder, och vilka agila arbetssätt som kan underlätta för denna nya situation, oberoende av bransch.


Yassal Sundman

Yassal har arbetat som konsult och tränare med en mångsidig portfölj av kunder i Stockholm sedan 2008. Innan dess arbetade hon som webbutvecklare i Kalifornien för ett par Silicon Valley -startups. Hennes första jobb innefattade att arbeta med ett team fördelat mellan Kalifornien och Indien, sedan dess har hon arbetat med en mängd olika samordnade, distribuerade och distansutvecklingsteam. Yassals nuvarande intresse är att hjälpa team och organisationer att arbeta bättre tillsammans, och hybridarbetsplatsen är en stor del av den ekvationen just nu! När hon inte coachar organisationer, undervisar hon i ledarskap och produktledningshantering.