Jonas Hermansson

Coacha i ditt eget team

De flesta verktyg och metoder som jag stött på runt coaching och att coacha team handlar om hur du som utpekad ”utomstående” coach skall coacha individer i eller hela team. Dessa metoder och verktyg är oftast effektiva och användbara och jag lägger nöjt ned dem i min verktygslåda för att plocka upp dem nästa gång jag skall coacha ett team. Så här fungerar det nog för de flesta som är intresserade av coaching på något sätt.

När jag utbildar inom detta område så inser jag att det är ganska sällan som mina elever förväntar sig att kunna plocka upp dessa verktyg ur verktygslådan. De har sällan lyxen att coacha som en utpekad ”utomstående” coach med tydligt mandat och en uttalad uppgift. Tvärtom, de skall oftast försöka skapa förändring genom att coacha som medlemmar i ett team och inte sällan utan att ha det formella uppdraget att göra så. Det fick mig att fundera mycket på vilka verktyg som passade för det och hur jag skulle anpassa och förändra de metoder jag redan kunde för att passa i denna situation.


Jonas Hermansson

Jonas är IT-HUSETs ELDSJÄL för agilaledare, krav- och test-kompetenserna och har arbetat med ledarskap, krav och test i mer än 25 år. Numera brukar Jonas kalla sig kvalitetscoach och är specialiserad på agila transformationer, agila arbetssätt, ledarskap, förändringsledning, test/kravorganisation, test/kravstrategi och kravhantering, allt ur ett kvalitetssäkrings perspektiv.