Mats Gleisner & Britt Lundberg

Ett Ålab

Om Åland ska vara världens mest agila samhälle. Vad betyder det då för människan, företaget och samhället? Vad är viktigt och vad behövs? Välkommen att delta i en rolig, annorlunda och utforskande Think Tank.

Tillsammans lyfter vi olika perspektiv och skapar nya tankar. Det kommer att ge lärande och inspiration för dig, arbetsplatsen och för Åland. Helheten och delarna. Sessionen är en del av ett pågående stafettsamtal under september och november som vill lyfta den kollektiva intelligensen.


Mats och Britt

Mats Gleisner har arbetat mycket, djupt och mångfacetterat med frågor om en plats identitet kombinerat med organisations- och ledarskap.

Britt Lundbergs plattform är pedagogik och ledarskap - stödja organisationer och individer i ledarskapsutveckling.

Mats är från Stockholm, Britt från Åland - tillsammans en mix med både inifrån och utifrånperspektiv. Båda är partners på Gaia Leadership som med 35 konsulter varje år möter tusentals ledare, organisationer och team i frågor runt att utveckla människa och affär. En utgångspunkt är att integrera individers behov, värderingar och drivkrafter med affären och verksamhetens syfte. En av Gaias favoritområden är att tänka och skapa tillsammans.