Håkan Hagerum

Digitalisering i praktiken!

Oavsett storlek på organisation kan förändring skapa oro, men digital transformation behöver inte ske plötsligt. Det är möjligt att börja i det lilla, men det viktiga är att avsätta tid, prioritera affärsbehov och dela upp strategin i faser för att nå målet.
Håkan delar med sig av sin erfarenhet med kartläggning, identifiering och prioritering av digitaliseringsinitiativ i små och medelstora företag.
(This session is held in Swedish)


Håkan Hagerum

Håkan Hagerum är en omtyckt rådgivare, coach och föreläsare inom digital transformation och företagsutveckling. Håkan arbetar nära styrelser och ledningsgrupper samt med några av Sveriges största näringslivsstödjande organisationer i digitaliseringsfrågor. Håkan är rådgivare till ALMI i digitaliseringsfrågor, Coach och föreläsare i regeringens satsning på svenska industriföretags digitalisering och ingår i flertalet nätverk med fokus på AI och digitalisering för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Håkan utrycker sig på ett sätt som får alla att förstå och undviker moderna termer och ”buzzwords” i sina framföranden.