Karin Wettermark Jonsson

Ängelholm – Sveriges första agila kommun (sv)

I Ängelholm i nordvästra Skåne bestämde man sig för att sätta medborgarna i fokus på ett nytt sätt. Resultatet: En agil utvecklings- och serviceorganisation utan förvaltningar och stuprör.

Förändringsresan började redan 2013 med syfte att utveckla demokratin och möta medborgarnas behov av god kommunal service på ett bättre sätt. Chefer och medarbetare har arbetat tillsammans för att riva murar och forma nya och flexibla arbetssätt där samarbete, helhetssyn och innovation är ledstjärnor. Bland annat har alla kommunens över 3000 anställda fått kompetensutveckling i agilt arbetssätt.  Det unika med Ängelholm är också de agila arenorna, en samverkansform som kommunen använder både internt och externt för att kunna lösa problem och utveckla nya metoder för att leverera mer service och bättre livskvalitet till invånarna.


Om Karin

Karin Wettermark Jonsson, kommunikationschef berättar tillsammans med Lilian Eriksson, kommundirektör om utvecklingsresan som gjorde Ängelholm till Sveriges första agila kommun.