Mattias Skarin

Skapa effektivare offentlig sektor med hjälp av agila metoder (sv)

Vi vet att Agilt kan möjliggöra förbättringar inom privata företag men vad kan Agilt innebära för offentlig sektor? I denna interaktiva session utforskar vi drivkrafterna som skapar behov av förändring, utforskar möjligheterna som Agilt kan skapa, samt beskriver exempel där Agilt har förbättrat effektiviteten, ökat ansvarstagandet och vänt upp och ned på styrmodeller.


Om Mattias

Sun Tzu once said that the ultimate responsibility of generalship is to maneuver into a position of success. My quest is to figure out how best to do just that in complex fast moving environments..

I coach and train managers and teams across the value stream on how to use Lean and Agile tools to create and maintain a competitive edge. How do we use Agile to evolve areas outside IT, such as marketing, product management, has been a focus of mine for the last number of years.

I’m the author of the book Real World Kanban and the co-author of Kanban and Scrum, making the most of both.

http://blog.crisp.se/mattiasskarin