Britt Lundberg

Ju mer agil ledare desto bättre resultat. Lär dig ett enkelt självledande verktyg (Sv)

Organisationen, kulturen och ledarskapet behöver parallellt ta ett nästa steg för att utvecklas framgångsrikt. När det gäller att utveckla företag och organisationer att bli mer agila och snabbrörliga så har de flesta koll och fokus på hur man gör organisatoriskt. Under arbetet med det organisatoriska ser man att ett omfattande arbete med kulturen också behövs. Rätt få har däremot verktyg för att hjälpa och utveckla ledaren. Under den här sessionen kommer du att få en inblick i Leadership Agility och vuxenutveckling.

Britt kommer även att dela med sig av ett effektivt verktyg som du kan använda för att coacha dig själv för att utveckla och underhålla din agila förändringsresa.


Om Britt

Ledarskapsentreprenör, handledare och coach. Jag har jobbat med människor hela mitt liv och är passionerad över hur vi fungerar och reagerar enskilt och tillsammans. Min drivkraft är att få människor och organisationer att utvecklas till något som de inte själv ännu vet vad är. Fast vi är vuxna är vi inte färdiga. Det gäller både privat och i business. Med ökad medvetenhet om oss själva kan vi nå oanade höjder.

Jag är ICF certifierad ACC-coach, ledarskapscoach och har ett särskilt intresse för agilt ledarskap. Jag är den första certifierade Leadership Agility coachen i Finland och den femte i Sverige.

Jag har över 30 års  gedigen erfarenhet från utbildningsväsendet och personal- och ledarskapsfrågor samt politisk ledning. Jag är partner i stockholmsbaserade företaget Gaia Leadership sedan 2019. Tillsammans möter vi hudratals företag och myndigheter med tusentals ledare varje år, vilket ger oss en god överblick över både ovärlden och läget just nu.