Gunnar Mattiasson

Hantverket som ledare (SV)

Där det finns människor, finns det kultur. Frågan är bara om den kulturen har kommit till av en slump eller om det är något som är medvetet valt och skapat – för att vi vill vara och ha det på ett visst sätt. Förmågan att få det så som man vill ha det bygger till mycket stor del på hantverket som ledare ägnar sig åt. Vad är det i hantverket hos ledare som leder i högpresterande organisationer, som gör skillnad? I den här föreläsningen delar jag ett antal mentala modeller som kan hjälpa dig att utveckla ditt hantverk som ledare och lyckas mer att få det så som du skulle vilja ha det.


Gunnar Mattiasson

Facilitator av kultur-, människo- och prestationsutveckling för individer och organisationer inom näringsliv och idrott. Gunnar har under många år stöttat team och ledare som coach, föreläsare och facilitator av workshops, förändrings- och förbättringsprocesser på alla nivåer inom både näringslivet och idrotten. De senaste åren har han arbetat främst inom bank- och finanssektorn men även varit flitigt anlitad av industriföretag och universitet.
Han har en stor passion för Lean och Agiles principer och hur dessa kan användas i olika miljöer och situationer för att skapa värde för alla.