Jonas Dahl

Ledarskap i en transformativ tidsålder

(This presentation is in Swedish)

 

Vi lever i en tid när vi inte längre förmår lösa våra problem med det tankesätt vi hade när vi skapade problemen. Utifrån denna utgångspunkt kommer vi undersöka intressanta ledarskapsområden som på olika sätt hjälper oss att utveckla nya tankesätt och lösningar kopplade till dagens organisatoriska utmaningar.

 

Psykologisk trygghet har visat sig vara en viktig förutsättning för gruppers förmåga till nytänkande och lärande. Inte minst har detta uppmärksammats i en flerårig teamstudie inom Google samt i Harvardprofessorn Amy Edmondsons forskningsarbete kring gruppers prestationsförmåga. Vi vet idag att psykologisk trygghet är avgörande för lärande, innovation, prestation och hur väl team lyckas. Vi kommer därför djupare undersöka aktuella forskningsrön kring psykologisk trygghet - vad det är och varför det är viktigt, vilka hinder som finns och hur du själv bygger det i din verksamhet. Vi vet också att en av de viktigaste byggstenarna till psykologisk trygghet är att öppet dela misslyckanden med andra – s.k. Failure sharing. Vi utforskar detta intressanta forskningsområde och avrundar sedan med att prata om hur ett Growth Mindset ökar vår förmåga att omvandla misslyckanden och motgångar till lärande och utveckling.

 

Föreläsningen ger dig ny kunskap, nya insikter och konkreta verktyg att omgående börja använda i din vardag. Jonas Dahl föreläser på distans.

 


Jonas Dahl

Jonas Dahl, Gaia Leadership & Stockholm School of Economics är organisations- och ledarskapskonsult med över 25-års erfarenhet att lyfta ledare, team och organisationer till en högre nivå. Han har egen chefserfarenhet och forskar kring ”Failure Sharing” med koppling till psykologisk trygghet vid Handelshögskolan i Stockholm.

(This presentation is in Swedish)

Foto: Juliana Wiklund