Linnea Johansson & Jeanette Pajunen

Covid-19 omställning

Åland ställde om snabbt i Covid-19 pandemins inledning för att hantera krisen, där det krävdes extremt tajt samarbete med fokus inom och mellan olika myndigheter. Ålands litenhet och speciella läge som självstyrt örike skapade många utmaningar, men även goda möjligheter att hantera krisen.  Man var tvungen att arbeta snabbt, effektivt men många osäkerhetsfaktorer som förändrades kontinuerligt.  Man arbetade Agilt, men vad gjorde arbetet Agilt och hur kan man standardisera arbetssättet efter krisen för att bibehålla effektiviteten?

Mattias Skarin, Agil coach, kopplar ihop det praktiska med det teoretiska under panelsamtalet "Skarin förklarar" och beskriver hur man skulle kunna arbeta vidare för att ta det positiva i arbetssättet med sig.

 

Session in Swedish


Linnea Johansson

Sedan år 2006 avdelningschef på näringsavdelningen vid Ålands landskapsregering

1998-2005 olika befattningar på näringsavdelningen bl.a. byråchef på allmänna byrån från år 2001

1991-1997 Statens industriverk och Närings- och teknikutvecklingsverket i Sverige, Ålands statistik- och utredningsbyrå på Åland, EU-enheten vid kansliavdelningen på Ålands landskapsregering

1991 Förvaltningsexamen med inriktning mot samhällsekonomiskt utredningsarbete, Stockholms universitet

Näringsavdelningens verksamhetsområde är att främja näringarna, sysselsättningen och en regional balans.

Till uppgifterna hör att allmänt planera, leda, utveckla, samordna, följa upp och utöva tillsyn inom områdena utveckling av näringarna, regional utveckling, arbetsmarknadsfrågor, jordbruk och binäringar, fiske, fiskodling, fiskevård, skogsbruk, jakt och viltvård samt förvaltning av landskapets fiskevatten vilka inte ingår i naturreservat.

LinkedIn


Jeanette Pajunen

Bakgrund inom vården; sjukskötare med inriktning inom psykiatrisk vård som arbetat över 10 år inom psykiatrin med olika uppgifter.

Fortsatta studier utmynnade i en magisterexamen inom vårdvetenskap 2008.

Sedan 2007 har olika ledarskapsuppgifter på olika nivåer inom offentlig sektor, allt från avdelningsskötare till grundtrygghetsdirektör.

2007-2011 var arbetsområdet inom socialvården och äldreomsorgen.

2011-2018 ett bredare ansvar för hela grundtrygghetssektorn i kommunen  i vilket ingick både social- och hälsovård.

Sedan 2018 hälso-och sjukvårsdirektör på Ålands Hälso och Sjukvård.

LinkedIn