Linda Sundström

TEAL i praktiken - lärdomar från Optinova

Optinova bestämde under hösten 2021 att man skulle ta steget att testa på
den femte nivån på organisationskultur, den som benäms TEAL.
Man valde ut kvalitetsavdelningen på fabriken i Godby som pilot
i syfte att pröva, lära sig och förstå hur TEAL kan fungera i praktiken.

Hör fabrikschef Linda Sundström med sin kollega Petra Heinonen beskriva vad TEAL är, vad man gjorde och hur det har gått.
(This session is held in Swedish)


Linda Sundström

Linda Sundström tillhör den nya generationens företagsledare i tillverkande industri. Ingenjör i grunden med många års erfarenhet från seniora roller inom bl.a Scania och Optinova toppat med erfarenhet från finansbranschen via Ålandsbanken. Linda är passionerad för utveckling, processer, digitalisering med människan i centrum.