Louise Callenberg & Daniel Thysell

Hur kan du bli agil i offentlig sektor?

Hur kan du bli agil i offentlig sektor? Var och hur börjar man? Och hur förvandlar man manifestet och ceremonierna för att passa byråkratiska och silosstrukturerade organisationer? Dessa och många andra frågor besvaras i en dialog mellan senior agile coach Daniel Thysell och agile scrum master wannabee Louise Callenberg i ämnet: är agilt möjligt i offentlig sektor och hur börjar du din resa? Vilket hinder har man att jobba med och hur undviker man agil teater och bara ord?

(This session is held in Swedish)


Louise Callenberg

Louise Callenberg är en ledare med bakgrund från alla sektorer. Hon har arbetat som generalsekreterare i ideella organisationer och ställt om siffrorna med förlust av medlemmar och minskat förtroende till motsatsen. Hon har även arbetat på Stockholms stadshus med utbildningspolicy och digital strategi och utveckling. Som chef på Sveriges Kommuner och Landsting (SKR) för digital samverkan och förnyelse introducerade hon teamet för ett agilt sätt att arbeta för att snabba upp leveransen utan att förlora viktig hälsosam arbetsmiljö. Idag är hon VD på konsultbolaget Singula inom IT- och digitalisering. Ett företag som bygger på agila och transparenta principer. Hon driver också initiativet #bättredelat och är programledare för förändringsledningsprogram för äldre organisationer.

Daniel Thysell

Daniel Thysell är senior agil coach, med en lång bakgrund inom mjukvaruutveckling i företag som Tritech och Sigma Technology. Han har varit en del av podcasten Transformation Embedded och har stor kunskap om hur man driver förändring. Daniel är en av grundarna till Singula, och tillsammans med Louise är han en del av nystartade Sngl (), en accelerator för tekniska innovationer. Tillsammans driver de Singulas agila arbete med att bygga upp en startup med struktur, tickets, prioriteringar och transparens.

Louise och Daniel har lång utbildning i ledarskap från nätverket IERO, där de lärde känna varandra för 10 år sedan. IERO är ett ledarskapsutbildningsprogram som gör att ledare kan leda och uppnå mer tillsammans med team i en komplex och snabbt föränderlig miljö.