Roland Granlund

Ledarskap som investering

Roland har under 11 år varit ansvarig för affärsenheten Welfare på Tieto. Welfare har under många år lyckats kombinerat två saker, ständig förbättring samt god marginal. Denna session vill belysa: Hur har Roland verkat som ledare för att se till att detta sker? Sessionen sker i konversationsform tillsammans med Mattias Skarin, där vi belyser verkliga situationer på resan och hur dessa tacklades.


Roland Granlund

Efter 15 år som utvecklare/arkitekt startade min chefskarriär 1995 som ansvarig för ett mindre utvecklingsteam. Fram till 2007 ansvarig för olika R&D organisationer. 2008-2019 affärsansvarig för enheten Nordic Welfare på Tieto.

Kom i kontakt med Agila metoder 2005. Våren 2008 läste jag boken Toyota Way av Jeffrey Liker som fick mig intresserad av Lean. Något som djupt påverkat min syn på ledarskap.